Inschrijven


Wil je deze zomer ook op kamp met Bootes? Schrijf je dan hier snel in en beleef een avontuurlijke zomer vol activiteiten!

"Nu al een dikke proficiat met de organisatie, een tijdig en correcte communicatie voor en tijdens het kamp"
− Dominique D. -
banner inschrijven
Heeft u een jongere broer of zus? ja neen
Ik zou graag een annulatie verzekering erbij nemen (+ €20)
Ik aanvaard de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

PRIJZEN

De prijzen zijn steeds alles inbegrepen: vervoer vanuit Ieper naar de kamplocatie, alle overnachtingen, alle maaltijden in vol pension (behalve de picknick tijdens de heenreis), lokale taksen, fooien, persoonlijke ongevallenverzekering en verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid t.a.v. derden, toegangstickets, vergunningen enz ...
Wat niet inbegrepen is, staat steeds duidelijk vermeld. Een reisbijstandsverzekering en een annuleringsverzekering zijn niet in de prijs inbegrepen. *Dit geldt eveneens niet voor speciale groepsinschrijvingen die in overleg werden afgesproken.
Gezins- en vroegboekkortingen zijn niet cumuleerbaar.

INSCHRIJVINGEN

Stel je deelname veilig door zo vroeg mogelijk in te schrijven. Inschrijven voor de kampen van Bootes vzw kan ook online via www.bootes.be. Onze bevestiging volgt zo snel mogelijk, samen met een verzoek het verschuldigde bedrag binnen de twee weken over te schrijven op rekeningnummer BE645-1961087-73 met vermelding van de volledige mededeling. Bij ontvangst van deze betaling is de inschrijving definitief. Indien 31 dagen na het verzoek tot betaling niet is overgegaan tot betaling heeft Bootes vzw het recht de inschrijving als nietig te verklaren. Samen met de bevestiging en verzoek tot betaling volgt ook onze infoflash die alle nuttige informatie i.v.m. vertrekuren, bagage, enz ... vermeldt, samen met een in te vullen officiële kamptoelating en een persoonlijke medische fiche. Deze laatste zijn beide verplicht in te vullen. Indien dit niet gebeurd is, kan Bootes vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen. De ons verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand met als doel de deelnemers verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Overeenkomstig met de recente wetswijziging voor vzw's wordt elke kampdeelnemer ook volgend jaar automatisch lid van Bootes. U hebt altijd inzage- en correctierecht (wet van 8-12-'92).

VOORWAARDEN

Iedereen die aan een door Bootes vzw georganiseerde activiteit deelneemt, wordt verondersteld in goede gezondheid te verkeren. De deelnemers worden verondersteld minimum 50m te kunnen zwemmen. Indien dit niet het geval is, moet de organisatie hiervan via de medische fiche op de hoogte gebracht worden. Alle deelnemers dienen zich te schikken naar de richtlijnen van de monitoren. Bootes vzw behoudt zich het recht personen te weigeren.

MEDISCHE FICHE

Het invullen van de medische fiche is verplicht. Dit kan via de e-mail die u na inschrijving ontvangt. Gelieve de organisatie op de hoogte te stellen, indien u deze fiche niet correct ontving. Het correct en volledig invullen, valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Wij kunnen enkel rekening houden met zaken die in de medische fiche vermeld werden.
De medische fiche moet voor 25 juli aan Bootes vzw worden bezorgd. Voor inschrijvingen na 23 juli, vragen wij deze af te drukken en ingevuld mee te geven met de bus verantwoordelijke.
Aangezien bestellingen voor de keuken tijdig moeten gebeuren kunnen wij enkel rekening houden met voedingsrichtlijnen (vegetariërs, allergieën…) indien dit op de medische fiche werd meegedeeld en dit voor 1 augustus.
Roken, alcohol en drugs en andere verdovende middelen zijn verboden op alle kampen en activiteiten georganiseerd door Bootes vzw.

ANNULERING/WIJZIGING DOOR DE DEELNEMER

Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per aangetekend schrijven aan het kampsecretariaat Bootes vzw,Mellestraat 26, 8501 Heule. Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
*meer dan 8 weken voor de start van het kamp: 25% van de basiskampprijs
*minder dan 8 weken voor de start van het kamp: 30% van de basiskampprijs
*minder dan 4 weken voor de start van het kamp: 75% van de basiskampprijs
*minder dan 1 week voor afreis of No Show: 100% van de basiskampprijs
Er worden geen kosten aangerekend indien de deelnemer zich door een andere deelnemer, die beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden, laat vervangen. Het kampsecretariaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de gegevens van de nieuwe deelnemer. De betaalde voorschotten worden onderling geregeld en worden door Bootes vzw beschouwd als betaald door de nieuwe deelnemer.
Indien de kampdeelnemer wegens gegronde of hoogdringende redenen, aangetoond door een schriftelijk bewijs, het kamp annuleert en mits de kampdeelnemer een annuleringsverzekering onderschreef, wordt het inschrijvingsgeld in september van het jaar van inschrijving integraal teruggestort, uitgezonderd de kosten van de annuleringsverzekering. De deelnemer verbindt zich ertoe de kamporganisatie onmiddellijk schriftelijk in te lichten indien een annulering zich zou voordoen. Onder hoogdringende redenen worden ziekte van de kampdeelnemer of overlijden van familie of kennissen verstaan.
De annuleringsregelgeving geldt vanaf het moment van inschrijven, ook indien er nog geen betalingen zijn gebeurd.
Wie om welke reden dan ook zijn vakantie moet onderbreken wegens het herhaaldelijk overtreden van de regels kan hiervoor geen enkele compensatie, van welke vorm dan ook, eisen.

ANNULERING/WIJZIGING DOOR DE ORGANISATOR

Bootes vzw heeft het recht een activiteit te annuleren indien hiervoor een gegronde reden bestaat, in alle gevallen van heerkracht of door omstandigheden onafhankelijk van onze wil. De reeds betaalde voorschotten worden integraal terugbetaald, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Wanneer zich tijdens de activiteit een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van onze wil, kan de organisator niets ten laste worden gelegd.
De organisatie heeft het recht om het programma, logement, de plaats van vertrek en aankomst of het vervoermiddel te wijzigen. Eveneens behoudt zij het zich het recht een kamp te annuleren of te vervangen door een ander kamp indien een werkbaar minimumaantal deelnemers niet gehaald wordt. Dit aantal varieert per kamp en wordt door Bootes vzw autonoom bepaald.

BEELDMATERIAAL

De deelnemers en hun ouders verklaren zich door middel van hun inschrijving akkoord met het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal genomen wordt. Deze worden tijdens de kampen gebruikt, maar ook daarna voor eventueel publicitaire doeleinden. Bootes vzw blijft het eigendom over deze beelden behouden.

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle kampen wordt een verzekering BA t.a.v. derden en een persoonlijke ongevallenverzekering afgesloten. Deze polis ligt ter inzage op het Bootessecretariaat en kan op eenvoudig verzoek ingekeken worden. De deelnemers verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan en af te zien van alle eisen tot schadevergoeding van morele en/of stoffelijke schade, voortvloeiend uit deelname aan een activiteit van Bootes vzw. Bootes vzw en haar contractanten (Slide Control, Les Cars Charles, Okhéanos) en de monitoren kunnen onder geen enkele hoedanigheid burgerlijk aansprakelijk worden gesteld. De (eventuele) familiale verzekering moet altijd eerst aangesproken worden vooraleer de verzekering, Burgelijke Aansprakkelijkheid t.a.v. derden, van Bootes vzw aangesproken wordt.
Bootes vzw is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van persoonlijke zaken zoals bagage. Deelnemers zijn hier ook niet voor verzekerd door Bootes vzw.

BETWISTING

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Ieper bevoegd.